Cabinet Expert Contabil Voican Evlelyne

Servicii de salarizare si administrare personal

•Completarea la zi a registrului de evidență a salariaților;
•Redactarea și înregistrarea în REVISAL a contractelor individuale de muncă;
•Întocmirea, verificarea și completarea dosarelor de personal;
•Redactarea și înregistrarea de către un specialist salarizare a actelor privind modificarea sau încetarea contractelor individuale de muncă: acte adiționale, fișe pontaj, convenții, înștiințări, fișe de lichidare, acte de informare;
•Gestionarea bazei de date a angajaților;
•Completarea și actualizarea informațiilor privitoare la persoanele aflate în întreținere (contracte de muncă, fișe de pontaj);
•Evidența mișcărilor de personal;
•Adminstrarea contractelor de muncă;
•Eliberarea adeverințelor necesare salariaților;
•Întocmirea actelor necesare în vederea încetării/ suspendării contractelor de muncă;
•Întocmirea actelor adiționale la contractele individuale de muncă.
•Preluarea si verificarea documentelor primare (fise de pontaj, certificate, decizii);
•Calcularea drepturilor salariale si a taxelor datorate catre institutiile statului, depunerea declaratiilor conform legislatiei in vigoare;
Întocmirea , inregistrarea si comunicarea statelor de salarii;
•Completarea informatiilor privind zilele de concediu efectuate (concediu de odihna, medical, fara plata, cu plata, maternal);
Întocmirea ordinelor de plata (suport hârtie sau on-line) pentru contributiile aferente.