Cabinet Expert Contabil Voican Evlelyne

Servicii Contabilitate

•Înregistrarea contabilă cronologică și sistematică a documentelor primare;
•Păstrarea evidenței mijloacelor fixe;
•Calculul amortizării;
•Evidența analitică și sintetică pentru beneficiari , furnizori , creanțe și obligații;
•Înregistrarea în evidența contabilă a conturilor de trezorerie (bănci, case, avansuri de trezorerie);
•Întocmirea lunară a balanței de verificare, a registrului jurnal și a altor altor rapoarte/ registre contabile prevazute de legislația în vigoare;
•Calculul, întocmirea și depunerea decontului de taxă pe valoarea adaugată aferent perioadei fiscale (lunar/trimestrial);
•Calculul, întocmirea și depunerea de către un expert contabil a declarațiilor privind impozitul pe profit/ impozitul pe venit;
•Calculul, întocmirea și depunerea declarațiilor privind impozitele cu reținere la sursă, cu ajutorul unui expert contabil;
•Întocmirea și depunerea declarațiilor recapitulative 394, 390 Vies;
•Întocmirea situațiilor financiare semestriale și anuale (bilanț, cont de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificării capitalurilor proprii, note explicative etc.), în conformitate cu legislația în vigoare, și depunerea acestora la organele competente;
• Consultanță privind legislația financiar-contabilă legată de obiectul de activitate;
• Asistarea și reprezentarea, de către un expert contabil, în fața organelor de control fiscal;
• Informarea lunară a conducerii societății cu privire la rezultatele financiar-contabile;
• Întocmirea de rapoarte de contabilitate personalizate solicitate suplimentar de către manageme